Sähkötyöpalvelut Lounais-Suomen ja Länsi-Uudenmaan alueella vuosien kokemuksella.

Varmennus- ja määräaikaistarkastus

Yritys tarjoaa lakisääteisiä sähkölaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastuksia. Sähkölaitteiston varmennus- ja määräaikaistarkastus ovat säädöspohjaisia velvoitteita sähköurakoitsijoille ja sähkölaitteistojen haltijoille, jotka perustuvat sähköturvallisuuslakiin.

Sähköasennuksille on tilattava varmennustarkastus, jos työaluetta suojaavan sulakkeen koko on yli 35 A. Sähkölaitteistojen määräaikaistarkastukset on teetettävä 5 tai 10 vuoden välein sähkölaitteiston luokituksesta (vaativuudesta) riippuen.

Toimitusjohtajana toimii Kaj Westberg, joka on myös TUKES (Turvallisuus- ja kemikaaliviraston) valtuuttama sähkötarkastaja. Jäsenyys Sähkötarkastusyhdistyksessä, SÄTY, takaa ammattitaitoisen ja puolueettoman palvelun.

Yhtiömme päätoimialaa ovat sähkötarkastukset, käytönjohtajuudet sekä pienmuotoisena sähkösuunnittelu ja urakointi.

Palvelumme kattaa sähkölaitteistojen

  • määräaikistarkastukset, kaikki sähkölaitteistot
  • varmennustarkastukset, kaikki sähkölaitteistot
  • käytönjohtajuudet A oikeuksilla
  • sähkölaitteistojen kuntoarviot ja tarkastukset
  • konsultointipalvelut
  • valvonnat

Asiantuntijallamme on oman alansa pitkä työkokemus mm. sähkölaitoksien, teollisuuden ja kiinteistöjen sähköasennuksista ja sähkölaitteistojen viranomaistarkastuksista. Tavallisia kohteita ja asiakkaita ovat yritykset, teollisuus, maataloudet, taloyhtiöt ja kotitaloudet.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Oy Saaren Sähkö Ab
Y-tunnus: 2754807-6
Finnholmenintie 94, 25640 FÖRBY
Puh: +358 (0)400 477 897

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kaj Westberg
Finnholmenintie 94, 25640 FÖRBY
kaj.westberg@outlook.com

3. Rekisterin nimi
Oy Saaren Sähkö Ab:n markkinointi- ja analytiikkarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:
– Nimi
– Puhelinnumero
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Organisaation nimi ja y-tunnus
– Yhteysloki

6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä sivuston kävijäseurantatyökalusta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Evästeet
Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.

Sulje [x]