Eltjänster i Sydvästra-Finland och Västra Nylands områden med mångårig erfarenhet.

Övriga tjänster

ELPLANERING

Småskalig elplanering, t.ex ändringar, tillbyggnader, sommarbostäder och egnahemshus.

DRIFTLEDARSKAP

Driftledarskap för elanläggningar med A-rättigheter,

KONSULTARBETEN

Till konsultarbeten hör b.la. bedömning av risker hörande till produktion samt arbetsmiljön, övervakning av olika elarbeten, handledning för elarbetsledare och driftsledare i deras lagstadgade uppgifter, samt givande av utlåtanden av elinstallationer. Fråga också efter genomgång av elanläggningar före köp av fastighet.

Rekisteriseloste

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/99)

1. Registeransvarig
Oy Saaren Sähkö Ab
FO-nummer: 2754807-6
Adress: Finnholmenintie 94, 25640 FÖRBY
Tfn:+358 (0)400 477 897

2. Handläggare av registerärenden
Kaj Westberg
Adress: Finnholmenintie 94, 25640 FÖRBY
kaj.westberg@outlook.com

3. Registrets namn
Oy Saaren Sähkö Ab:s marknadsförings och analysregister

4. Avsikten med att behandla personuppgifter
Avsikten med registret är att sköta kundrelationen mellan den registeransvariga och kunden samt marknadsföring och kommunikation. Registerhanteringen och handläggningen av uppgifter kan överlåtas åt den registeransvarigas samarbetspartner som har förbundit sig att följa denna registerbeskrivning.

5. Registrets datainnehåll
Registret kan innehålla följande uppgifter om en kund:
– Namn
– Telefonnummer
– Adress
– E-postadress
– Organisationens namn och FO-nummer
– Kontaktlogg

6. Regelmässiga informationskällor
Till registret samlas uppgifter från den registeransvarigas kunddatabas och från verktyget som följer upp webbplatsens besökare, öppna källor på internet och övriga offentliga källor samt gratis och avgiftsbelagda källor.

7. Regelmässig överlåtelse av data
Den registeransvariga överlåter inte uppgifter åt utomstående bortsett från den registeransvarigas samarbetspartner som avses i punkt 4 eller när en överlåtelse förutsätts av finska myndigheter.

8. Överföring av uppgifter till stater utanför EU eller EES
I huvudsak överförs inga personuppgifter till länder utanför den Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

9. Principer för skydd av registret
Personuppgifterna lagras konfidentiellt. Den registeransvarigas och dess eventuella datapartners informationsnätverk och utrustningen där registret finns har skyddats med en brandmur och övriga nödvändiga tekniska åtgärder.

10. Kakor
Den registeransvariga kan använda kakor på sina sidor för att förbättra användarupplevelsen. Kakor är en textfil som sparas på användarens dator när denna besöker en sajt. Filen innehåller uppgifter som används bl.a. till marknadsföring och för att utveckla sajten. Med hjälp av kakor samlar man in uppgifter om hur sajten används. Användarens identitet framgår inte med stöd av kakorna. En användare kan avlägsna kakorna från webbläsarens inställningar. Den registeransvariga garanterar inte att sajten fungerar på rätt sätt efter detta.

Stängä [x]