Eltjänster i Sydvästra-Finland och västra Nylands områden med mångårig erfarenhet.

Certifieringsgranskningar och periodbesiktningar

Bolaget erbjuder lagstadgade certifieringsgranskningar och periodbesiktningar. Certifieringsgranskningar och periodbesiktningar är antecknade i förordningarna åt elentreprenörer samt ägaren av elanläggningen. Förordningarna baserar sig på elsäkerhetslagen.

Certifieringsgranskning bör utföras för alla elanläggningar med större huvudsäkringar än 35 A. Periodbesiktning av elanläggning skall utföras vart 5. eller 10. år beroende på klassifieringen av elanläggningens typ. Tidsperioden för granskningen för elverk är 5 år (klass 3c) såsom tidigare och för alla andra som innefattas av periodbesiktning 10 år (klasserna 1b, 2c och 2d).

Som verkställande direktör fungerar Kaj Westberg som av TUKES har getts befogenhet att utföra elgranskningar. Medlemskapet i Sähkötarkastusyhdistys, SÄTY, säkerställer yrkeskunskap och opartisk betjäning.

Bolagets huvudområden är elgranskningar och driftledarskap samt i mindre skala elplanering och elinstallationer.

Våra tjänster innefattar elanläggningars

  • periodbesiktningar, alla elanläggningar
  • certifieringsgranskningar, alla elanläggningar
  • driftledarskap av elanläggning, A-rättigheter
  • granskning och värdering av elanläggningens skick
  • konsulttjänster
  • övervakning

Vår specialist har mångårig erfarenhet inom b.la. elverk, industri och fastigheters elinstallationer och elanläggningar samt myndighetsgranskningar av elanläggningar.

Rekisteriseloste

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/99)

1. Registeransvarig
Oy Saaren Sähkö Ab
FO-nummer: 2754807-6
Adress: Finnholmenintie 94, 25640 FÖRBY
Tfn:+358 (0)400 477 897

2. Handläggare av registerärenden
Kaj Westberg
Adress: Finnholmenintie 94, 25640 FÖRBY
kaj.westberg@outlook.com

3. Registrets namn
Oy Saaren Sähkö Ab:s marknadsförings och analysregister

4. Avsikten med att behandla personuppgifter
Avsikten med registret är att sköta kundrelationen mellan den registeransvariga och kunden samt marknadsföring och kommunikation. Registerhanteringen och handläggningen av uppgifter kan överlåtas åt den registeransvarigas samarbetspartner som har förbundit sig att följa denna registerbeskrivning.

5. Registrets datainnehåll
Registret kan innehålla följande uppgifter om en kund:
– Namn
– Telefonnummer
– Adress
– E-postadress
– Organisationens namn och FO-nummer
– Kontaktlogg

6. Regelmässiga informationskällor
Till registret samlas uppgifter från den registeransvarigas kunddatabas och från verktyget som följer upp webbplatsens besökare, öppna källor på internet och övriga offentliga källor samt gratis och avgiftsbelagda källor.

7. Regelmässig överlåtelse av data
Den registeransvariga överlåter inte uppgifter åt utomstående bortsett från den registeransvarigas samarbetspartner som avses i punkt 4 eller när en överlåtelse förutsätts av finska myndigheter.

8. Överföring av uppgifter till stater utanför EU eller EES
I huvudsak överförs inga personuppgifter till länder utanför den Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

9. Principer för skydd av registret
Personuppgifterna lagras konfidentiellt. Den registeransvarigas och dess eventuella datapartners informationsnätverk och utrustningen där registret finns har skyddats med en brandmur och övriga nödvändiga tekniska åtgärder.

10. Kakor
Den registeransvariga kan använda kakor på sina sidor för att förbättra användarupplevelsen. Kakor är en textfil som sparas på användarens dator när denna besöker en sajt. Filen innehåller uppgifter som används bl.a. till marknadsföring och för att utveckla sajten. Med hjälp av kakor samlar man in uppgifter om hur sajten används. Användarens identitet framgår inte med stöd av kakorna. En användare kan avlägsna kakorna från webbläsarens inställningar. Den registeransvariga garanterar inte att sajten fungerar på rätt sätt efter detta.

Stängä [x]